Empresa

SEGASA - SOCIEDAD EUROPEA DE GESTIÓN ADUANERA, S.A. Av. José Roca Suárez Llanos, 45, ESC 1, 1º 2ª 08329 Teià (Barcelona) SPAIN Tel: +34 93 343 58 58 Fax: +34 93 396 93 64

© Copyright. SEGASA - SOCIEDAD EUROPEA DE GESTIÓN ADUANERA, S.A. All rights reserved 2021

SEGASA, SOCIEDAD EUROPEA DE GESTIÓN ADUANERA, S.A., és una agència de duanes a Barcelona que ofereix serveis per a l'exportació, trànsit o importació de mercaderies a tot el món.
SEGASA, SOCIEDAD EUROPEA DE GESTIÓN ADUANERA, S.A., es una agencia de aduanas en Barcelona que ofrece servicios para la exportación, tránsito o importación de mercancías en todo el mundo.
SEGASA, SOCIEDAD EUROPEA DE GESTIÓN ADUANERA, S.A., is a custom agency in Barcelona that provides services for export, transit or import of goods around the world.