Exportació

En la fábrica   Puerto de salida     Punto de entrega final

PORT D'ARRIBADA

[ CIF ]

Després de viatjar, la mercaderia arriba al port. Si has tancat preu C.I.F (Cost Insurance Freight) les despeses que s'hagin produït des de la Fàbrica fins aquí, just abans de desembarcar, aniran totes al teu càrrec. Normalment el teu client, amb el seu agent de duanes, se'n ocuparà del despatx d'importació en la duana del seu país, així com també del transport final.

SEGASA - SOCIEDAD EUROPEA DE GESTIÓN ADUANERA, S.A. Av. José Roca Suárez Llanos, 45, ESC 1, 1º 2ª 08329 Teià (Barcelona) SPAIN Tel: +34 93 343 58 58 Fax: +34 93 396 93 64

© Copyright. SEGASA - SOCIEDAD EUROPEA DE GESTIÓN ADUANERA, S.A. All rights reserved 2021